บริการตัวกลางจากญี่ปุ่น | ซื้อจากประเทศญี่ปุ่น!

kagoshima Special Feature

kagoshima Special Feature

or those searching for Kagoshima travel goods and food, read this Kagoshima special feature from Buyee! This feature includes a special selection of products from Kagoshima!

There are many impressive crafts and shochu created in Kagoshima prefecture in Kyushu that are inspired by its bountiful nature.

Kyushu is the island at the southwest end of the four main islands of Japan. Kagoshima Prefecture is at the southernmost part of Kyushu. This time, we will introduce you to the charms of the land of Kagoshima, as well as items that you can enjoy even at home that are representative of the culture of Kagoshima, such as craftworks, shochu wine, local gourmet foods and sweets.

 • Kagoshima is full of places you can visit where nature has been preserved since ancient times: Sakurajima, where volcanic plumes rise, and Yakushima, a World Heritage site where you can meet cedar trees that are over 1000 years old.

  Kagoshima is full of places you can visit where nature has been preserved since ancient times: Sakurajima, where volcanic plumes rise, and Yakushima, a World Heritage site where you can meet cedar trees that are over 1000 years old.

  Sakurajima, an island which is said to be a symbol of Kagoshima, is home to a still-active volcano that still emits smoke and blows volcanic ash across the island. There are a substantial number of enjoyable sightseeing activities on Sakurajima such as kayaking, a hot spring digging experience, sightseeing by charter plane and dolphin watching. When it comes to the nature of Kagoshima, you can’t forget about Yakushima. It is an island designated as a natural World Heritage site filled with beautiful mossy forests such as Yakusugi, which are thousands of years old. The landscape of Yakushima was also the inspiration for the forests in the famous Studio Ghibli anime film, Princess Mononoke.

 • Beautiful Kagoshima Craftwork

  Beautiful Kagoshima Craftwork

  Kagoshima has many famous traditional craft techniques. Oshima Tsumugi cloth, textiles, Kagoshima wares and Satsuma tinware are famous. It is a land where armor used in historical dramas and box combs, the Japanese secret to maintaining beautiful black hair, are made.

 • Kagoshima's Delicious Cuisine

  Kagoshima’s Delicious Cuisine

  When you think about Kagoshima, you think about its shochu. In particular, there are many brewers of potato shochu and brown sugar shochu, which are loved by many fans of Japanese alcohol.

 • เกี่ยวกับการจัดส่ง
  หากคุณซื้อสินค้าต้องห้าม เช่น สินค้าที่ละเมิดกฎหมายของประเทศที่จัดส่ง หรือสินค้าที่อาจเกิดอันตรายระหว่างการขนส่ง อาจไม่สามารถจัดส่งไปต่างประเทศได้ ในลักษณะการบริการของ Buyee เราพยายามที่จะไม่แสดงรายการผลิตภัณฑ์ที่เป็นของต้องห้ามให้มากที่สุด อย่างไรก็ตามเราอาจไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ สินค้าต้องห้ามจะไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน ดังนั้น โปรดตรวจสอบสิ่งของต้องห้ามด้วยตัวคุณเอง
 • เกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์
  DHL เป็นวิธีเดียวในการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศสำหรับสินค้าที่มีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 24% นอกจากนี้ ข้อจำกัดในการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แตกต่างกันไปตามประเทศปลายทาง โปรดตรวจสอบข้อจำกัดก่อนสั่งซื้อ ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
 • เกี่ยวกับเรื่องอาหาร
  สำหรับการจัดส่งไปยังไต้หวัน จะไม่สามารถใช้วิธีการจัดส่งทางอากาศของ Buyee ไต้หวัน, DHL, ECMS ได้ นอกจากนี้ ข้อจำกัดการนำเข้าและวิธีการจัดส่งอาจถูกจำกัดขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง

※โปรดทราบว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ยอดนิยม มีความเป็นไปได้ที่ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของแท้จะออกสู่ตลาด