การตรวจสอบสินค้าว่าแท้หรือปลอม ตัวเลือก เริ่มข้อเสนอ!

สินค้าแบรนด์ที่ซื้อบน Mercari
"ก่อนส่งสินค้าไปต่างประเทศ"
คุณสามารถขอการตรวจสอบสินค้าว่าแท้หรือปลอมจากบริษัทรียูสในญี่ปุ่นได้

* การประเมินดำเนินการโดยบริษัทสมาชิกของ AACD (Japan Distribution Association)

สินค้าแบรนด์ที่ซื้อบน Mercari
"ก่อนส่งสินค้าไปต่างประเทศ"
คุณสามารถขอการตรวจสอบสินค้าว่าแท้หรือปลอมจากบริษัทรียูสในญี่ปุ่นได้

* การประเมินดำเนินการโดยบริษัทสมาชิกของ AACD (Japan Distribution Association)

การจัดส่งสินค้า

ในร้าน Mercari

 • กระเป๋า

  กระเป๋า
 • กระเป๋าสตางค์

  กระเป๋าสตางค์
 • เครื่องประดับ

  เครื่องประดับ
 • เครื่องแต่งกาย

  เครื่องแต่งกาย
x

LOUIS VUITTON、CHANEL、HERMES
แบรนด์หรูอื่นๆ

* ราคาสินค้าตั้งแต่ 30,000 เยนขึ้นไป

สินค้าแบรนด์เป้าหมาย

วิธีใช้บริการ

ผ่านแบบฟอร์มการสั่งซื้อ
เพียงเลือกแผนการตรวจสอบสินค้าว่าแท้หรือปลอม!
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการคือ 3,000 เยนต่อรายการ

ค้นหาด้วยแบรนด์เป้าหมาย

หมายเหตุ

เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
 • หากตรวจพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับของแท้หลังจากเลือกตัวเลือกการตรวจสอบสินค้าว่าแท้หรือปลอม คำสั่งซื้อสินค้าจะถูกยกเลิก

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกได้หลังจากสั่งซื้อแล้ว

 • ลูกค้าที่เลือกตัวเลือก 『การตรวจสอบสินค้าว่าแท้หรือปลอม』 จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสอบแยกต่างหาก

 • กรุณาตรวจสอบราคาที่ค่าธรรมเนียมตัวเลือก

เกี่ยวกับสินค้า
 • หากตรวจพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าหลังจากการตรวจสอบสินค้าว่าแท้หรือปลอม นอกจากค่าธรรมเนียมการตรวจสอบแล้ว จะมีการคืนค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทั้งหมด

 • แม้ว่ามีตัวเลือกการตรวจสอบสินค้าแสดงอยู่ในหน้าสินค้าของ buyee ก็อาจไม่สามารถยืนยันได้ว่าสินค้าเป็นของแท้หรือปลอม

 • ในสินค้าที่มีการเลือกการตรวจสอบสินค้า แม้ว่าคุณจะเลือกการตรวจสอบสินค้าว่าแท้หรือปลอมก็ตาม หากเราพบว่าสินค้านี้ไม่สามารถดำเนินการประเมินได้ เราจะคืนค่าธรรมเนียมตัวเลือกโดยไม่ทำการประเมิน
  ตัวอย่าง: สินค้าที่เสื่อมสภาพตามกาลเวลา สินค้าคอลแลปส์ เป็นต้น

เกี่ยวกับการจัดส่ง
 • หากคุณเลือกตัวเลือกการตรวจสอบสินค้าว่าแท้หรือปลอม คุณจะไม่สามารถเลือกแผนประกันแบบ Lite (0 เยน) หรือแผนการจัดส่งแบบประกันภัยได้

 • หลังการประเมิน พัสดุจึงจะถูกลงทะเบียน ดังนั้นจะใช้เวลานานกว่าปกติ