• capture
  • Tìm kiếm sản phẩm bạn quan tâm
    dễ dàng chỉ với một click.

    Tìm kiếm theo từ khóa hay danh mục và lưu lại.

    Có thể kiểm tra cập nhật sản phẩm bất kỳ lúc nào.

Cách sử dụng đơn giản

01

Trước tiên, bạn đăng nhập tài khoản và tiến hành tìm kiếm sản phẩm mong muốn.

image
capturecapture

Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm, hoặc bấm vào danh mục ở bên trái.

capturecapture

02

Sau khi bấm tìm kiếm, màn hình hiện ra nút “Lưu kết quả tìm kiếm này”.

image
capturecapture

Nút “Lưu kết quả tìm kiếm này” ở phía trên của danh mục sản phẩm.

capturecapture

03

Lưu nội dung tìm kiếm này. Bạn dễ dàng tìm kiếm nhanh chóng hơn cho lần sau.

image
capturecapture

Tại màn hình lưu tìm kiếm, bạn tự đặt tên cho tìm kiếm này.
* Đặt tên để bạn dễ tìm.

capturecapture

Dễ dàng chỉnh sửa nội dung tìm kiếm

Chỉnh sửa từ khóa tìm kiếm đã lưu để lọc kết quả. Dễ dàng cập nhật thông tin về các sản phẩm mới.

image
capturecapture

Tìm kiếm mới sẽ được lưu thay cho tìm kiếm cũ. Bấm vào “Tìm kiếm đã lưu” ở bên trái.

capturecapture

Bạn sẽ nhìn thấy danh sách các tìm kiếm đã lưu. Bạn có thể bấm vào nút “Chỉnh sửa” để thay đổi từ khóa hoặc email.

Nhận thông báo sản phẩm mới qua email

Chúng tôi sẽ thông báo qua email cho bạn các sản phẩm mới cập nhật, mỗi ngày 1 lần.

image
capturecapture

Bạn hãy tick vào “Nhận thông báo mới qua email” để nhận được email từ Buyee.

capturecapture

Tính năng lưu từ khóa tìm kiếm mới, tiện lợi

Bạn có thể sử dụng tính năng này cho Mercari và Yahoo! JAPAN Auction.
Hãy lưu ngay danh mục tìm kiếm yêu thích của mình!

image
image