• capture
  • สินค้าที่คุณชื่นชอบ
    ค้นหาได้ด้วยคลิกเดียว!

    ลงทะเบียนคำสำคัญและหมวดหมู่เพื่อบันทึกเงื่อนไขการค้นหา

    ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดของคำสำคัญที่ใช้บ่อยๆได้ตลอดเวลา!

ใช้ได้ง่าย!

01

ขั้นแรกให้เข้าสู่ระบบและ ค้นหารายการที่คุณต้องการ

image
capturecapture

กรอกคำสำคัญในหน้าค้นหาหรือคลิกเมนูหมวดหมู่ด้านซ้าย

capturecapture

02

เมื่อค้นหา ปุ่มบันทึกจะปรากฏขึ้น

image
capturecapture

ปุ่ม [บันทึกเงื่อนไขนี้] จะปรากฏเหนือเมนูหมวดหมู่ทางด้านซ้าย

capturecapture

03

บันทึกเกณฑ์การค้นหาของคุณ ครั้งต่อไปจะแสดงผลด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!

image
capturecapture

「การตั้งค่าเงื่อนไขการค้นหาที่บันทึก」ปรากฏขึ้น โปรดกรอกชื่อที่คุณต้องการ
※กรุณาใส่ชื่อที่แสดงของคุณ

capturecapture

การแก้ไขเงื่อนไขการค้นหาทำได้ง่าย

แก้ไขคำสำคัญที่บันทึกไว้เพื่อจำกัดผลการค้นหาให้แคบลง! นอกจากนี้ยังช่วยค้นหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสินค้าที่คุณชื่นชอบได้ง่ายขึ้น

image
capturecapture

ข้อมูลที่บันทึกไว้จะถูกบันทึกไว้ด้านบน คลิก「ผลการค้นหาที่บันทึกไว้」ทางด้านซ้าย

capturecapture

คุณสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการค้นหาที่บันทึกไว้ในรายการ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคำสำคัญและอีเมลได้จากปุ่มแก้ไข

รับการแจ้งเตือนรายการใหม่ทางอีเมล!

เราจะแจ้งข้อมูลสินค้าใหม่ให้คุณทราบวันละครั้ง

image
capturecapture

หากคุณเลือก [รับการแจ้งเตือนสินค้าใหม่ทางอีเมล] คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนวันละครั้งเกี่ยวกับสินค้าล่าสุดที่ตรงกับเกณฑ์ความต้องการของคุณ!

capturecapture

ฟังก์ชั่นบันทึกคำสำคัญที่สะดวก!

คุณสามารถใช้ได้ทั้งบน Mercari และ Yahoo! auction
บันทึกเกณฑ์การค้นหาของคุณเองทันที!

image
image