Không giới hạn số người! Chiến dịch giới thiệu bạn bè Bạn có thể giới thiệu người thân, gia đình! Cả người giới thiệu và người được giới thiệu đều nhận được coupon nếu đạt điều kiện Bạn Nếu người được giới thiệu tiến hành đơn hàng đầu tiên Tiền hàng Giảm 1,000 yên Bạn bè Nếu đăng ký thành viên mới Tiền hàng Giảm 1,000 yên Không giới hạn số người! Chiến dịch giới thiệu bạn bè Bạn có thể giới thiệu người thân, gia đình! Cả người giới thiệu và người được giới thiệu đều nhận được coupon nếu đạt điều kiện Bạn Nếu người được giới thiệu tiến hành đơn hàng đầu tiên Tiền hàng Giảm 1,000 yên Bạn bè Nếu đăng ký thành viên mới Tiền hàng Giảm 1,000 yên

Hãy giới thiệu Buyee tới bạn bè thông qua SNS, email...!!!

Càng giới thiệu nhiều bạn bè, Bạn càng nhận được nhiều coupon!!

Nếu chúng tôi phát hiện bạn tạo nhiều tài khoản,
thì các chiến dịch ưu đãi dành cho bạn sẽ bị hủy.

Hãy giới thiệu Buyee tới bạn bè thông qua SNS, email...!!!

Càng giới thiệu nhiều bạn bè, Bạn càng nhận được nhiều coupon!!

Nếu chúng tôi phát hiện bạn tạo nhiều tài khoản,
thì các chiến dịch ưu đãi dành cho bạn sẽ bị hủy.

Quy trình

 • STEP01

  Bạn có thể tạo link giới thiệu từ Trang của tôi

 • STEP02

  Chia sẻ link giới thiệu với bạn bè

 • STEP03

  Bạn bè

  Người được giới thiệu tạo tài khoản mới và nhận được coupon mua sắm

 • STEP04

  Bạn

  Bạn nhận được coupon sau khi người được giới thiệu tiến hành đơn hàng đầu tiên

Tạo link giới thiệu

Cách đăng ký tài khoản mới từ link giới thiệu

Bạn bè

 • STEP1

  Người được giới thiệu bấm vào link đầu tiên trong mẫu giới thiệu đã nhận được và tiến hành đăng ký thành viên Buyee

 • STEP2

  Nhập các thông tin cần thiết để hoàn tất đăng ký thành viên

  * Tại link đăng ký có hiển thị "Đây là đăng ký thành viên thông qua link giới thiệu bạn bè".

Với Buyee bạn có thể mua được những món hàng như:

Tạo link giới thiệu

Điều khoản lưu ý

Người giới thiệu (bạn)

Về phát hành coupon
 • Coupon được phát hành trong vòng 1 ngày sau khi người được bạn giới thiệu hoàn tất đơn hàng đầu tiên. (Sau khi hàng được gửi tới kho Buyee.)
 • Điều kiện sử dụng coupon: Áp dụng cho đơn hàng trên 5.000 yên.
 • Bạn có thể xác nhận nội dung coupon, thời hạn sử dụng tại Trang của tôi, mục Mã giảm giá.
 • Xem hướng dẫn sử dụng coupon tại đây.

* Chỉ có thể dùng coupon khi người được bạn giới thiệu thực hiện đơn hàng đầu tiên trên 5.000 yên.

Lưu ý
 • Coupon được sử dụng khi mua hàng Nhật thông qua Buyee.
 • Giảm tối đa 1.000 yên. Áp dụng cho đơn hàng trên 5.000 yên.
 • Mỗi coupon chỉ sử dụng được 1 lần. Xem thời hạn sử dụng trên mục Mã giảm giá - Trang của tôi.
 • Coupon không thể quy đổi ra tiền mặt.
 • Không thể sử dụng cùng lúc với các coupon giảm giá hoặc giảm phí sử dụng khác.
 • Cước vận chuyển và các phí khác được tính riêng.
 • Buyee không thể hỗ trợ các trường hợp quên sử dụng coupon.
 • Nếu bạn hủy đơn hàng đã sử dụng coupon, hoặc theo đánh giá của chúng tôi là sử dụng không hợp lệ, thì coupon của bạn không còn giá trị, không thể phát hành lại.
 • Chương trình khuyến mãi giới thiệu bạn bè có thể thay đổi hoặc kết thúc mà không báo trước.

Người được giới thiệu (bạn bè)

Về phát hành coupon
 • Bạn sẽ nhận được coupon trong vòng 1 ngày sau khi đăng ký tài khoản thành công.
 • Điều kiện sử dụng coupon: Áp dụng khi đặt đơn hàng trên 5.000 yên.
 • Bạn có thể xác nhận nội dung coupon, thời hạn sử dụng tại Trang của tôi, mục Mã giảm giá.
 • Xem hướng dẫn sử dụng coupon tại đây.

* Coupon không hợp lệ với người đã có sẵn tài khoản Buyee."

Lưu ý
 • Coupon được sử dụng khi mua hàng Nhật thông qua Buyee.
 • Giảm tối đa 1.000 yên. Áp dụng cho đơn hàng trên 5.000 yên.
 • Mỗi coupon chỉ sử dụng được 1 lần. Xem thời hạn sử dụng trên mục Mã giảm giá - Trang của tôi.
 • Coupon không thể quy đổi ra tiền mặt.
 • Không thể sử dụng cùng lúc với các coupon giảm giá hoặc giảm phí sử dụng khác.
 • Cước vận chuyển và các phí khác được tính riêng.
 • Buyee không thể hỗ trợ các trường hợp quên sử dụng coupon.
 • Nếu bạn hủy đơn hàng đã sử dụng coupon, hoặc theo đánh giá của chúng tôi là sử dụng không hợp lệ, thì coupon của bạn không còn giá trị, không thể phát hành lại.
 • Chương trình khuyến mãi giới thiệu bạn bè có thể thay đổi hoặc kết thúc mà không báo trước."