ตารางอัตราค่าจัดส่งระหว่างประเทศ ECMS

* ตั้งแต่เวลา 12:00 น. (เวลาประเทศญี่ปุ่น) ของวันที่ 21 ธันวาคม 2565 รายการราคาจัดส่ง ECMS จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

น้ำหนักปริมาตรที่มากขึ้น และน้ำหนักจริง (กก.) จะถูกนำไปใช้เป็นน้ำหนักเมื่อคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดส่ง และราคาในตารางด้านล่างจะพิจารณาจากน้ำหนักนี้

* น้ำหนักปริมาตร (กก.) = ยาว (ซม.) x กว้าง (ซม.) x สูง (ซม.) ÷ 5000

ค่าจัดส่งระหว่างประเทศของ ECMS (สกุลเงิน: เยนญี่ปุ่น)

น้ำหนัก / ภูมิภาค ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา
〜0.5kg 1,255 1,270 1,049 1,222 2,936
〜1.0kg 1,440 1,399 1,157 1,482 3,416
〜1.5kg 1,611 1,528 1,271 1,740 3,905
〜2.0kg 1,822 1,658 1,360 1,967 4,370
〜2.5kg 1,999 1,787 1,449 2,192 4,856
〜3.0kg 2,059 1,917 1,489 2,314 4,909
〜3.5kg 2,250 2,047 1,547 2,583 5,368
〜4.0kg 2,467 2,176 1,647 2,868 5,890
〜4.5kg 2,641 2,410 1,733 3,093 6,378
〜5.0kg 2,812 2,540 1,895 3,317 6,841
〜5.5kg 2,985 2,669 1,984 3,584 7,259
〜6.0kg 3,074 2,800 2,030 3,666 7,299
〜6.5kg 3,259 2,930 2,140 3,985 7,841
〜7.0kg 3,462 3,060 2,252 4,252 8,356
〜7.5kg 3,673 3,326 2,341 4,563 8,819
〜8.0kg 3,843 3,529 2,430 4,790 9,341
〜8.5kg 4,015 3,659 2,519 5,053 9,744
〜9.0kg 4,066 3,829 2,567 5,164 9,850
〜9.5kg 4,267 3,961 2,669 5,483 10,363
〜10.0kg 4,482 4,091 2,787 5,769 10,827
〜10.5kg 4,520 4,458 2,889 6,034 11,383
〜11.0kg 4,699 4,589 2,978 6,260 11,899
〜11.5kg 4,879 4,771 3,081 6,525 12,292
〜12.0kg 5,057 4,848 3,105 6,675 12,425
〜12.5kg 5,237 5,032 3,238 6,976 12,890
〜13.0kg 5,416 5,164 3,326 7,241 13,387
〜13.5kg 5,597 5,295 3,463 7,505 13,936
〜14.0kg 5,776 5,425 3,552 7,730 14,477
〜14.5kg 5,956 5,556 3,655 7,996 14,918
〜15.0kg 6,135 5,686 3,705 8,221 15,081
〜15.5kg 6,315 5,925 3,806 8,487 15,633
〜16.0kg 6,493 6,057 3,936 8,711 16,106
〜16.5kg 6,673 6,364 4,037 8,977 16,577
〜17.0kg 6,852 6,495 4,126 9,202 17,239
〜17.5kg 7,034 6,735 4,229 9,467 17,520
〜18.0kg 7,212 6,830 4,286 9,693 17,713
〜18.5kg 7,392 7,109 4,421 9,958 18,190
〜19.0kg 7,571 7,242 4,509 10,183 18,706
〜19.5kg 7,751 7,482 4,611 10,447 19,260
〜20.0kg 7,929 7,615 4,701 10,672 19,735
〜20.5kg 8,111 7,855 4,803 10,939 20,026
〜21.0kg 8,290 7,987 4,891 11,164 20,248
〜21.5kg 8,470 8,228 4,967 11,429 20,826
〜22.0kg 8,648 8,360 5,084 11,655 21,341
〜22.5kg 8,828 8,602 5,187 11,920 21,816
〜23.0kg 9,007 8,734 5,276 12,145 22,363
〜23.5kg 9,186 8,974 5,376 12,410 22,659
〜24.0kg 9,366 9,105 5,465 12,636 22,910
〜24.5kg 9,547 9,348 5,568 12,901 23,411
〜25.0kg 9,726 9,480 5,658 13,126 23,885
〜25.5kg 9,905 9,720 5,760 13,389 24,430
〜26.0kg 10,084 9,853 5,849 13,617 24,997
〜26.5kg 10,264 10,093 5,951 13,881 25,245
〜27.0kg 10,443 10,225 6,040 14,106 25,526
〜27.5kg 10,623 10,465 6,142 14,372 25,999
〜28.0kg 10,802 10,598 6,231 14,597 26,554
〜28.5kg 10,983 10,841 6,334 14,862 27,065
〜29.0kg 11,162 10,972 6,423 15,086 27,597
〜29.5kg 11,341 11,212 6,524 15,353 27,842
〜30.0kg 11,520 11,344 6,614 15,578 28,151