ตารางรายการราคาระหว่างประเทศการขนส่งทางอากาศไต้หวันของ Buyee (ไต้หวันเท่านั้น)

* ตั้งแต่เที่ยงวัน (เวลาญี่ปุ่น) ของวันที่ 4 มกราคม 2566 รายการราคาของการขนส่งทางอากาศไต้หวันของ Buyee จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

* ค่าธรรมเนียมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศของ Buyee + ค่าธรรมเนียมใบเสร็จของร้านสะดวกซื้อ (หรือค่าบริการจัดส่งภายในประเทศไต้หวัน) จะรวมเป็นค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

* บริการรับจากร้านสะดวกซื้อสามารถใช้ได้เฉพาะไต้หวัน และพัสดุที่มีน้ำหนักไม่เกิน 9 กิโลกรัม

* เฉพาะบริการจัดส่งถึงบ้านในไต้หวัน สำหรับพัสดุที่มีน้ำหนัก 9 กิโลกรัมขึ้นไป แต่น้อยกว่า 25 กิโลกรัม

การเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศของการขนส่งทางอากาศ Buyee (สกุลเงิน: เยน)

น้ำหนัก ค่าธรรมเนียม
~ 250g 235
~ 300g 295
~ 350g 355
~ 400g 415
~ 450g 475
~ 500g 530
~ 550g 590
~ 600g 650
~ 650g 705
~ 700g 750
~ 750g 790
~ 800g 825
~ 850g 885
~ 900g 945
~ 950g 1,000
~ 1,000g 1,050
~ 1,100g 1,120
~ 1,200g 1,180
~ 1,250g 1,295
~ 1,300g 1,355
~ 1,400g 1,415
~ 1,500g 1,530
~ 1,600g 1,650
~ 1,700g 1,770
~ 1,750g 1,825
~ 1,800g 1,885
~ 1,900g 2,000
~ 2,000g 2,120
~ 2,500g 2,500
~ 3,000g 2,950
~ 3,500g 3,550
~ 4,000g 3,890
~ 4,500g 4,120
~ 5,000g 4,710
~ 5,500g 5,300
~ 6,000g 5,770
~ 6,500g 6,240
~ 7,000g 6,950
~ 7,500g 7,415
~ 8,000g 7,890
~ 8,500g 8,360
~ 9,000g 8,830
~ 9,500g 9,300
~ 10,000g 9,770
~ 10,500g 10,240
~ 11,000g 10,720
~ 11,500g 11,190
~ 12,000g 11,660
~ 12,500g 12,130
~ 13,000g 12,600
~ 13,500g 13,070
~ 14,000g 13,540
~ 14,500g 14,010
~ 15,000g 14,480
~ 15,500g 14,950
~ 16,000g 15,420
~ 16,500g 15,890
~ 17,000g 16,360
~ 17,500g 16,840
~ 18,000g 17,310
~ 18,500g 17,780
~ 19,000g 18,250
~ 19,500g 18,720
~ 20,000g 19,190
~ 20,500g 19,660
~ 21,000g 20,130
~ 21,500g 20,600
~ 22,000g 21,070
~ 22,500g 21,540
~ 23,000g 22,010
~ 23,500g 22,490
~ 24,000g 22,960
~ 24,500g 23,430
~ 25,000g 23,900