ตารางรายการราคาระหว่างประเทศการขนส่งทางอากาศไต้หวันของ Buyee (ไต้หวันเท่านั้น)

※ตั้งแต่เที่ยงวัน (เวลาญี่ปุ่น) ของวันที่ 20 เมษายน 2565 รายการราคาของการขนส่งทางอากาศไต้หวันของ Buyee จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

※ค่าธรรมเนียมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศของ Buyee + ค่าธรรมเนียมใบเสร็จของร้านสะดวกซื้อ (หรือค่าบริการจัดส่งภายในประเทศไต้หวัน) จะรวมเป็นค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

※บริการรับจากร้านสะดวกซื้อสามารถใช้ได้เฉพาะไต้หวัน และพัสดุที่มีน้ำหนักไม่เกิน 9 กิโลกรัม

※เฉพาะบริการจัดส่งถึงบ้านในไต้หวัน สำหรับพัสดุที่มีน้ำหนัก 9 กิโลกรัมขึ้นไป แต่น้อยกว่า 25 กิโลกรัม

การเรียกเก็บเงินระหว่างประเทศของการขนส่งทางอากาศ Buyee (สกุลเงิน: เยน)

น้ำหนัก ค่าธรรมเนียม
~ 250g 220
~ 300g 275
~ 350g 330
~ 400g 385
~ 450g 440
~ 500g 495
~ 550g 550
~ 600g 605
~ 650g 660
~ 700g 693
~ 750g 737
~ 800g 770
~ 850g 825
~ 900g 880
~ 950g 935
~ 1,000g 990
~ 1,100g 1,045
~ 1,200g 1,100
~ 1,250g 1,210
~ 1,300g 1,265
~ 1,400g 1,320
~ 1,500g 1,430
~ 1,600g 1,540
~ 1,700g 1,650
~ 1,750g 1,705
~ 1,800g 1,760
~ 1,900g 1,870
~ 2,000g 1,980
~ 2,500g 2,310
~ 3,000g 2,750
~ 3,500g 3,300
~ 4,000g 3,630
~ 4,500g 3,850
~ 5,000g 4,400
~ 5,500g 4,950
~ 6,000g 5,390
~ 6,500g 5,830
~ 7,000g 6,490
~ 7,500g 6,930
~ 8,000g 7,370
~ 8,500g 7,810
~ 9,000g 8,250
~ 9,500g 8,690
~ 10,000g 9,130
~ 10,500g 9,570
~ 11,000g 10,010
~ 11,500g 10,450
~ 12,000g 10,890
~ 12,500g 11,330
~ 13,000g 11,770
~ 13,500g 12,210
~ 14,000g 12,650
~ 14,500g 13,090
~ 15,000g 13,530
~ 15,500g 13,970
~ 16,000g 14,410
~ 16,500g 14,850
~ 17,000g 15,290
~ 17,500g 15,730
~ 18,000g 16,170
~ 18,500g 16,610
~ 19,000g 17,050
~ 19,500g 17,490
~ 20,000g 17,930
~ 20,500g 18,370
~ 21,000g 18,810
~ 21,500g 19,250
~ 22,000g 19,690
~ 22,500g 20,130
~ 23,000g 20,570
~ 23,500g 21,010
~ 24,000g 21,450
~ 24,500g 21,890
~ 25,000g 22,330

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการรับที่ร้านสะดวกซื้อ

ค่าธรรมเนียมใบเสร็จของร้านสะดวกซื้อ แฟมิลี่มาร์ท:250 เยน
เซเว่นอีเลฟเว่น:250 เยน
ข้อแจ้งเตือน ค่าธรรมเนียมใบเสร็จของร้านสะดวกซื้อจะรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดส่งระหว่างประเทศ

※ในกรณีที่มีการเสียภาษีศุลกากรเพิ่มเติม
แฟมิลี่มาร์ท:กรุณาชำระเงินโดยตรงที่จุดรับสินค้า
เซเว่นอีเลฟเว่น:ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บเงินโดยตรงจาก Buyee
→คำอธิบายเกี่ยวกับบริการรับพัสดุที่ร้านสะดวกซื้อ