ตารางราคาค่าจัดส่งระหว่างประเทศของ Buyee Air Delivery

* ตั้งแต่เที่ยงวัน (เวลาญี่ปุ่น) ของวันที่ 14 มีนาคม 2565 รายการราคาส่งทางอากาศของ Buyee จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

บริการนี้มีให้บริการใน 45 ประเทศ/ภูมิภาคต่อไปนี้ในอเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง (หมวดหมู่ราคารวมอยู่ในยุโรป) และเอเชีย
บริการนี้ไม่ครอบคลุมพื้นที่โพ้นทะเลของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งกวม หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา และเปอร์โตริโก ตลอดจนเกาะห่างไกลและดินแดนโพ้นทะเลของประเทศต่างๆ เช่น สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เดนมาร์ก และสเปน

รายชื่อประเทศเป้าหมายสำหรับ Buyee Air Delivery

อเมริกาเหนือยุโรป Ⅰยุโรป Ⅱยุโรป Ⅲเอเชีย
CanadaAustria Andorra Belgium Malaysia
MexicoCzech Republic Azerbaijan France Hong Kong
United States of AmericaDenmark Bulgaria Germany Taiwan
Finland Belarus Italy
Hungary Croatia Netherlands
Ireland Estonia Spain
Israel Iceland United Kingdom
Liechtenstein Latvia
Luxembourg Lithuania
Monaco Macedonia
Norway Malta
Poland Romania
Portugal Slovenia
Slovakia Turkey
Sweden United Arab Emirates
Switzerland Ukraine

Buyee Air Delivery จะพิจารณาจากปริมาตรและน้ำหนักจริง

* น้ำหนักปริมาตร (กก.) = ยาว (ซม.) x กว้าง (ซม.) x สูง (ซม.) ÷ 5000

น้ำหนักปริมาตรและน้ำหนักจริงที่มากกว่า (กก.) จะถูกนำไปใช้เป็นน้ำหนักเมื่อคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดส่ง และค่าบริการในตารางด้านล่างจะพิจารณาจากน้ำหนักนี้

Buyee Air Delivery รายการค่าธรรมเนียมการจัดส่งระหว่างประเทศ (สกุลเงิน: เยนญี่ปุ่น)

น้ำหนัก / ภูมิภาค อเมริกาเหนือ ยุโรป Ⅰ ยุโรป Ⅱ ยุโรป Ⅲ มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน
〜 0.5kg 2,021 2,477 2,570 2,472 1,828 1,643 1,708
〜 1.0kg 2,628 2,898 2,925 2,718 2,001 1,844 2,137
〜 1.5kg 2,913 3,002 3,243 2,945 2,251 1,997 2,411
〜 2.0kg 3,045 3,002 3,490 3,050 2,490 2,198 2,619
〜 2.5kg 3,584 3,910 4,052 3,469 2,859 2,351 2,885
〜 3.0kg 3,880 4,412 4,642 3,813 3,101 2,551 3,121
〜 3.5kg 4,240 4,466 4,727 3,917 3,208 2,704 3,191
〜 4.0kg 4,382 4,902 5,228 4,186 3,625 2,906 3,414
〜 4.5kg 4,882 5,340 5,725 4,559 3,944 3,058 3,638
〜 5.0kg 5,201 5,798 6,224 4,951 4,264 3,259 3,862
〜 5.5kg 6,059 6,694 7,693 5,505 4,684 3,411 4,430
〜 6.0kg 6,605 6,912 7,868 5,684 4,974 3,612 4,582
〜 6.5kg 6,759 7,130 8,043 5,862 5,089 3,765 4,730
〜 7.0kg 6,935 7,368 8,217 6,062 5,202 3,967 4,883
〜 7.5kg 7,108 7,605 8,393 6,259 5,269 4,120 5,033
〜 8.0kg 7,263 7,823 8,567 6,438 5,382 4,320 5,184
〜 8.5kg 7,418 8,041 8,744 6,616 5,496 4,474 5,334
〜 9.0kg 7,590 8,279 8,918 6,816 5,504 4,674 5,486
〜 9.5kg 9,112 9,843 11,618 8,299 6,038 4,827 6,254
〜 10.0kg 9,331 10,092 11,838 8,511 5,996 5,027 6,421
〜 10.5kg 10,041 10,410 12,066 8,635 6,562 5,180 6,550
〜 11.0kg 10,245 10,729 12,292 8,778 6,667 5,382 6,678
〜 11.5kg 10,449 11,048 12,518 8,921 6,894 5,534 6,806
〜 12.0kg 10,631 11,212 12,745 9,044 6,940 5,735 6,934
〜 12.5kg 11,962 11,683 13,757 10,803 7,637 5,887 8,458
〜 13.0kg 12,177 12,003 13,997 10,967 7,722 6,090 8,611
〜 13.5kg 12,414 12,321 14,238 11,133 7,827 6,241 8,764
〜 14.0kg 12,630 12,639 14,476 11,279 7,891 6,443 8,918
〜 14.5kg 12,824 12,959 14,717 11,424 7,953 6,596 9,072
〜 15.0kg 13,124 13,276 14,957 11,589 7,995 6,796 9,225
〜 15.5kg 13,320 13,595 15,197 11,755 8,016 6,950 9,379
〜 16.0kg 13,556 13,914 15,437 13,914 8,037 7,150 9,533
〜 16.5kg 13,750 14,233 15,678 14,093 8,059 7,269 9,686
〜 17.0kg 13,987 14,551 15,916 14,284 8,101 7,384 9,840
〜 17.5kg 14,203 14,869 16,156 14,474 8,142 7,499 9,994
〜 18.0kg 14,440 15,187 16,397 14,646 8,164 7,613 10,147
〜 18.5kg 14,592 15,505 16,636 14,817 8,184 7,729 10,301
〜 19.0kg 14,762 15,824 16,877 15,007 8,206 7,844 10,454
〜 19.5kg 15,022 16,144 17,117 15,198 8,227 7,960 10,608
〜 20.0kg 15,367 16,462 17,359 15,369 8,248 8,076 10,715
〜 20.5kg 15,078 16,815 17,597 15,400 7,599 8,191 10,715
〜 21.0kg 15,078 17,768 18,791 15,680 7,242 8,528 11,174
〜 21.5kg 15,798 18,420 19,686 16,425 7,586 8,934 11,634
〜 22.0kg 15,798 19,076 19,686 16,425 7,586 8,934 11,634
〜 22.5kg 16,515 19,730 20,580 17,173 7,931 9,340 12,093
〜 23.0kg 16,515 19,963 20,580 17,173 7,931 9,340 12,093
〜 23.5kg 17,233 20,831 21,476 17,919 8,276 9,746 12,553
〜 24.0kg 17,233 20,831 21,476 17,919 8,276 9,746 12,553
〜 24.5kg 17,952 21,699 22,370 18,666 8,620 10,152 13,013
〜 25.0kg 17,952 21,699 22,370 18,666 8,620 10,152 13,013
〜 25.5kg 18,670 22,567 23,265 19,411 8,966 10,558 13,472
〜 26.0kg 18,670 22,567 23,265 19,411 8,966 10,558 13,472
〜 26.5kg 19,388 23,435 24,161 20,160 9,310 10,964 13,931
〜 27.0kg 19,388 23,435 24,161 20,160 9,310 10,964 13,931
〜 27.5kg 20,106 24,302 25,055 20,906 9,655 11,371 14,391
〜 28.0kg 20,106 24,302 25,055 20,906 9,655 11,371 14,391
〜 28.5kg 20,824 25,171 25,950 21,652 9,999 11,776 14,850
〜 29.0kg 20,824 25,171 25,950 21,652 9,999 11,776 14,850
〜 29.5kg 21,544 26,038 26,844 22,400 10,344 12,181 15,310
〜 30.0kg 21,544 26,038 26,844 22,400 10,344 12,181 15,310
〜 30.5kg 22,261 26,907 27,739 23,146 10,690 12,588 15,769
〜 31.0kg 22,261 26,907 27,739 23,146 10,690 12,588 15,769
〜 31.5kg 22,979 27,775 28,635 23,892 11,034 12,994 16,229
〜 32.0kg 22,979 27,775 28,635 23,892 11,034 12,994 16,229
〜 32.5kg 23,697 28,643 29,529 24,638 11,379 13,400 16,689
〜 33.0kg 23,697 28,643 29,529 24,638 11,379 13,400 16,689
〜 33.5kg 24,415 29,510 30,424 25,386 11,723 13,806 17,148
〜 34.0kg 24,415 29,510 30,424 25,386 11,723 13,806 17,148
〜 34.5kg 25,132 30,379 31,318 26,132 12,067 14,213 17,607
〜 35.0kg 25,132 30,379 31,318 26,132 12,067 14,213 17,607
〜 35.5kg 25,851 31,246 32,213 26,878 12,415 14,618 18,067
〜 36.0kg 25,851 31,246 32,213 26,878 12,415 14,618 18,067
〜 36.5kg 26,570 32,114 33,109 27,627 12,759 15,025 18,526
〜 37.0kg 26,570 32,114 33,109 27,627 12,759 15,025 18,526
〜 37.5kg 27,287 32,982 34,003 28,372 13,104 15,430 18,986
〜 38.0kg 27,287 32,982 34,003 28,372 13,104 15,430 18,986
〜 38.5kg 28,006 33,851 34,898 29,119 13,448 15,837 19,445
〜 39.0kg 28,006 33,851 34,898 29,119 13,448 15,837 19,445
〜 39.5kg 28,723 34,718 35,792 29,864 13,792 16,242 19,905
〜 40.0kg 28,723 34,718 35,792 29,864 13,792 16,242 19,905
〜 40.5kg 29,441 35,587 36,687 30,613 14,138 16,650 20,365
〜 41.0kg 29,441 35,587 36,687 30,613 14,138 16,650 20,365
〜 41.5kg 30,160 36,454 37,583 31,358 14,483 17,056 20,824
〜 42.0kg 30,160 36,454 37,583 31,358 14,483 17,056 20,824
〜 42.5kg 30,879 37,322 38,477 32,105 14,828 17,461 21,284
〜 43.0kg 30,879 37,322 38,477 32,105 14,828 17,461 21,284
〜 43.5kg 31,595 38,190 39,372 32,852 15,172 17,867 21,743
〜 44.0kg 31,595 38,190 39,372 32,852 15,172 17,867 21,743
〜 44.5kg 31,638 32,985 37,672 32,985 11,914 18,354 22,177
〜 45.0kg 31,638 32,985 37,672 32,985 11,914 18,354 22,177
〜 45.5kg 32,339 33,719 38,509 33,719 12,180 18,740 22,612
〜 46.0kg 32,339 33,719 38,509 33,719 12,180 18,740 22,612
〜 46.5kg 33,043 34,453 39,347 34,453 12,444 19,107 23,046
〜 47.0kg 33,043 34,453 39,347 34,453 12,444 19,107 23,046
〜 47.5kg 33,745 35,186 40,182 35,186 12,709 19,474 23,481
〜 48.0kg 33,745 35,186 40,182 35,186 12,709 19,474 23,481
〜 48.5kg 34,448 35,917 41,020 35,917 12,974 19,842 23,917
〜 49.0kg 34,448 35,917 41,020 35,917 12,974 19,842 23,917
〜 49.5kg 35,151 36,650 41,857 36,650 13,238 20,210 24,352
〜 50.0kg 35,151 36,650 41,857 36,650 13,238 20,210 24,352