ตารางอัตราค่าจัดส่งระหว่างประเทศ Buyee Air Delivery

ตั้งแต่เที่ยงวัน (เวลาญี่ปุ่น) ของวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สำหรับ 42 ประเทศ/ภูมิภาคต่อไปนี้ในยุโรป ตะวันออกกลาง (ตารางอัตราถูกรวมในยุโรป) และเอเชีย จะใช้แทนบริการจัดส่งของ FedEx และ DHL Buyee จะเริ่มให้บริการจัดส่งด้วย「Buyee Air Delivery」

รายชื่อประเทศเป้าหมายสำหรับ Buyee Air Delivery

ยุโรป Ⅰยุโรป Ⅱยุโรป Ⅲเอเชีย
Austria Andorra Belgium Malaysia
Czech Republic Azerbaijan France Hong Kong
Denmark Bulgaria Germany Taiwan
Finland Belarus Italy
Hungary Croatia Netherlands
Ireland Estonia Spain
Israel Iceland United Kingdom
Liechtenstein Latvia
Luxembourg Lithuania
Monaco Macedonia
Norway Malta
Poland Romania
Portugal Slovenia
Slovakia Turkey
Sweden United Arab Emirates
Switzerland Ukraine

ตารางค่าขนส่งระหว่างประเทศของ Buyee Air Delivery มีดังต่อไปนี้ และค่าขนส่งระหว่างประเทศจะคำนวณตามน้ำหนักจริงของพัสดุหรือน้ำหนักปริมาตรเราจะคำนวณจากส่วนที่หนักกว่า

※ น้ำหนักปริมาตร (กก.) = ยาว (ซม.) x กว้าง (ซม.) x สูง (ซม.) ÷ 5000

เราจะมอบคูปองส่วนลดค่าขนส่งที่สามารถใช้กับ Buyee Air Delivery ได้หลังวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ดังนั้น โปรดใช้โอกาสนี้เพื่อใช้ Buyee Air Delivery

Buyee Air Delivery รายการค่าธรรมเนียมการจัดส่งระหว่างประเทศ (สกุลเงิน: เยนญี่ปุ่น)

น้ำหนัก / ภูมิภาค ยุโรป Ⅰ ยุโรป Ⅱ ยุโรป Ⅲ มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน
〜 0.5kg 2,359 2,448 2,354 1,775 1,494 1,627
〜 1.0kg 2,760 2,786 2,589 1,943 1,676 2,035
〜 1.5kg 2,859 3,089 2,805 2,185 1,815 2,296
〜 2.0kg 2,859 3,324 2,905 2,417 1,998 2,494
〜 2.5kg 3,724 3,859 3,304 2,776 2,137 2,748
〜 3.0kg 4,202 4,421 3,631 3,011 2,319 2,972
〜 3.5kg 4,253 4,502 3,730 3,115 2,458 3,039
〜 4.0kg 4,669 4,979 3,987 3,519 2,642 3,251
〜 4.5kg 5,086 5,452 4,342 3,829 2,780 3,465
〜 5.0kg 5,522 5,928 4,715 4,140 2,963 3,678
〜 5.5kg 6,375 7,327 5,243 4,548 3,101 4,219
〜 6.0kg 6,583 7,493 5,413 4,829 3,284 4,364
〜 6.5kg 6,790 7,660 5,583 4,941 3,423 4,505
〜 7.0kg 7,017 7,826 5,773 5,050 3,606 4,650
〜 7.5kg 7,243 7,993 5,961 5,116 3,745 4,793
〜 8.0kg 7,450 8,159 6,131 5,225 3,927 4,937
〜 8.5kg 7,658 8,328 6,301 5,336 4,067 5,080
〜 9.0kg 7,885 8,493 6,491 5,344 4,249 5,225
〜 9.5kg 9,374 11,065 7,904 5,862 4,388 5,956
〜 10.0kg 9,611 11,274 8,106 5,821 4,570 6,115
〜 10.5kg 9,914 11,491 8,224 6,371 4,709 6,238
〜 11.0kg 10,218 11,707 8,360 6,473 4,893 6,360
〜 11.5kg 10,522 11,922 8,496 6,693 5,031 6,482
〜 12.0kg 10,678 12,138 8,613 6,738 5,214 6,604
〜 12.5kg 11,127 13,102 10,289 7,415 5,352 8,055
〜 13.0kg 11,431 13,330 10,445 7,497 5,536 8,201
〜 13.5kg 11,734 13,560 10,603 7,599 5,674 8,347
〜 14.0kg 12,037 13,787 10,742 7,661 5,857 8,493
〜 14.5kg 12,342 14,016 10,880 7,721 5,996 8,640
〜 15.0kg 12,644 14,245 11,037 7,762 6,178 8,786
〜 15.5kg 12,948 14,473 11,195 7,783 6,318 8,932
〜 16.0kg 13,251 14,702 13,251 7,803 6,500 9,079
〜 16.5kg 13,555 14,931 13,422 7,824 6,608 9,225
〜 17.0kg 13,858 15,158 13,604 7,865 6,713 9,371
〜 17.5kg 14,161 15,387 13,785 7,905 6,817 9,518
〜 18.0kg 14,464 15,616 13,949 7,926 6,921 9,664
〜 18.5kg 14,767 15,844 14,111 7,946 7,026 9,810
〜 19.0kg 15,070 16,073 14,292 7,967 7,131 9,956
〜 19.5kg 15,375 16,302 14,474 7,987 7,236 10,103
〜 20.0kg 15,678 16,532 14,637 8,008 7,342 10,205
〜 20.5kg 16,014 16,759 14,667 7,378 7,446 10,205
〜 21.0kg 16,922 17,896 14,933 7,031 7,753 10,642
〜 21.5kg 17,543 18,749 15,643 7,365 8,122 11,080
〜 22.0kg 18,168 18,749 15,643 7,365 8,122 11,080
〜 22.5kg 18,790 19,600 16,355 7,700 8,491 11,517
〜 23.0kg 19,012 19,600 16,355 7,700 8,491 11,517
〜 23.5kg 19,839 20,453 17,066 8,035 8,860 11,955
〜 24.0kg 19,839 20,453 17,066 8,035 8,860 11,955
〜 24.5kg 20,666 21,305 17,777 8,369 9,229 12,393
〜 25.0kg 20,666 21,305 17,777 8,369 9,229 12,393
〜 25.5kg 21,492 22,157 18,487 8,705 9,598 12,830
〜 26.0kg 21,492 22,157 18,487 8,705 9,598 12,830
〜 26.5kg 22,319 23,010 19,200 9,039 9,967 13,268
〜 27.0kg 22,319 23,010 19,200 9,039 9,967 13,268
〜 27.5kg 23,145 23,862 19,910 9,374 10,337 13,706
〜 28.0kg 23,145 23,862 19,910 9,374 10,337 13,706
〜 28.5kg 23,972 24,714 20,621 9,708 10,705 14,143
〜 29.0kg 23,972 24,714 20,621 9,708 10,705 14,143
〜 29.5kg 24,798 25,566 21,333 10,043 11,074 14,581
〜 30.0kg 24,798 25,566 21,333 10,043 11,074 14,581
〜 30.5kg 25,626 26,418 22,044 10,379 11,444 15,018
〜 31.0kg 25,626 26,418 22,044 10,379 11,444 15,018
〜 31.5kg 26,452 27,271 22,754 10,713 11,813 15,456
〜 32.0kg 26,452 27,271 22,754 10,713 11,813 15,456
〜 32.5kg 27,279 28,123 23,465 11,048 12,182 15,894
〜 33.0kg 27,279 28,123 23,465 11,048 12,182 15,894
〜 33.5kg 28,105 28,975 24,177 11,382 12,551 16,331
〜 34.0kg 28,105 28,975 24,177 11,382 12,551 16,331
〜 34.5kg 28,932 29,827 24,888 11,716 12,921 16,769
〜 35.0kg 28,932 29,827 24,888 11,716 12,921 16,769
〜 35.5kg 29,758 30,679 25,598 12,053 13,289 17,207
〜 36.0kg 29,758 30,679 25,598 12,053 13,289 17,207
〜 36.5kg 30,585 31,532 26,311 12,387 13,659 17,644
〜 37.0kg 30,585 31,532 26,311 12,387 13,659 17,644
〜 37.5kg 31,411 32,384 27,021 12,722 14,027 18,082
〜 38.0kg 31,411 32,384 27,021 12,722 14,027 18,082
〜 38.5kg 32,239 33,236 27,732 13,056 14,397 18,519
〜 39.0kg 32,239 33,236 27,732 13,056 14,397 18,519
〜 39.5kg 33,065 34,088 28,442 13,390 14,765 18,957
〜 40.0kg 33,065 34,088 28,442 13,390 14,765 18,957
〜 40.5kg 33,892 34,940 29,155 13,726 15,136 19,395
〜 41.0kg 33,892 34,940 29,155 13,726 15,136 19,395
〜 41.5kg 34,718 35,793 29,865 14,061 15,505 19,832
〜 42.0kg 34,718 35,793 29,865 14,061 15,505 19,832
〜 42.5kg 35,545 36,645 30,576 14,396 15,874 20,270
〜 43.0kg 35,545 36,645 30,576 14,396 15,874 20,270
〜 43.5kg 36,371 37,497 31,288 14,730 16,243 20,708
〜 44.0kg 36,371 37,497 31,288 14,730 16,243 20,708
〜 44.5kg 31,414 35,878 31,414 11,567 16,685 21,121
〜 45.0kg 31,414 35,878 31,414 11,567 16,685 21,121
〜 45.5kg 32,113 36,675 32,113 11,825 17,036 21,535
〜 46.0kg 32,113 36,675 32,113 11,825 17,036 21,535
〜 46.5kg 32,812 37,473 32,812 12,082 17,370 21,949
〜 47.0kg 32,812 37,473 32,812 12,082 17,370 21,949
〜 47.5kg 33,510 38,269 33,510 12,339 17,704 22,363
〜 48.0kg 33,510 38,269 33,510 12,339 17,704 22,363
〜 48.5kg 34,207 39,067 34,207 12,596 18,038 22,778
〜 49.0kg 34,207 39,067 34,207 12,596 18,038 22,778
〜 49.5kg 34,905 39,864 34,905 12,852 18,373 23,192
〜 50.0kg 34,905 39,864 34,905 12,852 18,373 23,192