Buyee apps

Ứng dụng cung cấp các dịch vụ tiện lợi để đấu giá trên Yahoo! JAPAN Auction. Hãy sử dụng ngay!

Cập nhật thay đổi giá Yahoo! JAPAN Auction

Đừng bỏ lỡ tính năng nhận thông báo.

  • Cập nhật thay đổi giá Yahoo! JAPAN Auction
  • Thông báo đấu giá thành công
  • Thông báo hàng đã tới kho
  • Thông báo gửi hàng

Buyee sẽ gửi các cập nhật về thay đổi giá, đấu giá thành công, hàng đã tới kho hay đã gửi hàng. Bạn có thể tự điều chỉnh chế độ nhận thông báo hoặc không.

Đăng nhập đơn giản!

Sau khi đăng nhập lần đầu, bạn có thể tham gia mua sắm dễ dàng mà không cần phải đăng nhập lại nữa.

Màn hình đăng nhập

Buyee apps

Các hệ điều hành hỗ trợ cài đặt

Smartphones
Android 6.0 trở lên
iOS 11.0 trở lên